1. Büky László: Füst Milán metaforahasználatának szövegmondattanából (szótárszerű feldolgozásban). Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet-tudományi Kar – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 2004.


  1. Bevezetés 5
    Szótári rész A – ZS
    Függelék 411