1. Büky László: Füst Milán metaforahasználatának alapjai (szótárszerű feldolgozásban). Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 2002.


  1. Bevezető rész 5
    Szótári rész A – ZS 13