1. Büky László: Szó, stílus, értelmezés. JATEPress, Szeged, 2006.


 1. Elöljáró szavak 5
  A stílus mibenlétéhez 7
  Stílus és értelmezés 15
  Szövegszerkezet és aktuális tagolás Weöres Sándor versekben (Társszerző Fűköh Borbála) 19
  Egy Karinthy‑paródia stílusekvivalenciájáról 27
  Egy Karinthy‑vers aktuális tagolása (Társszerző M. Korchmáros Valéria) 39
  A más nevében való beszélés jellemzői a Füst Milán‑lírában 49
  A menekülés képzete Füst Milán lírájában 59
  Némely látomások megvalósulásáról Füst Milán költői nyelvében 73
  Angyalok Füst Milán lírájában 87
  „[…] hallgatag király: rejtélyes elmulás!” Füst Milán halálábrázolása 107
  Móricz Zsigmond-tól Borzippá-ig 119
  A képi hasonlóságok hátteréről 127
  A király főnév mint a hatalom megjelenítője 135
  Egy szövegkezdet ábrázolásviszonyai (Márai Sándor: Egy polgár vallomásai) 147
  Az angyal és az ördög Nagy László költészetében 175
  Kifejezés(mód)‑összefüggések a magyar írói szótárak alapján 185Szójelentés névutós környezettel a költői nyelvben 193
  Az egyértelmű melléknév használatáról 199
  Az úgymond ige(alak) használatának múltjából és jelenéből 207