Kutatás

 


Kondacs Flóra

(Eötvös Loránd hallgatói ösztöndíj)


A tankönyvi szövegek mondatszerkesztési sajátosságai


A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlik. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.


A kutatás a tankönyvi szövegek mondatszerkesztési sajátosságaival foglalkozik, s kétféle vizsgálati módszert használ fel a tankönyvszövegek elemzésénél: a Deme László-féle hagyományos mondatelemzést és az aktuális tagolásra épülő szövegtani vizsgálatot. A kutatás célja: elsősorban a tankönyvi szövegek nyelvészeti vizsgálata, a vizsgálat során kapott eredmények alapján pedig egy, a pszicholingvisztika segítségével történő, a tanulók szövegértési képességét és a tankönyvszövegek érthetőségét felmérő teszt megíratása, illetve két-két szaktanárral interjú készítése. 


                


A kutatáshoz kapcsolódó publikációk:

A kémia tankönyvek mondatszerkesztési sajátosságai. In: Klippel Rita - Tóth Eszter (szerk.) 2014. Nyelvész hallgatók, beszélő nyelvészek. Alkalmazott Nyelvészeti Tanulmányok. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, megjelenés alatt || A cikk ezen az oldalon: kondacs_kemia_tankonyvek.pdf