A mai magyar nyelv leírásának
újabb módszerei I.

 

 1. A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei I. Szerkesztette: Büky László és Maleczki Márta. Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszék–Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 1995. (Különnyomat a Néprajz és Nyelvtudomány XXXVI. kötetéből) 1. Bánréti Zoltán: Modulok a mondatfeldolgozásban 109
  Büky László: Egy szövegmondat háttere 129
  Hunyadi László: A fonetikai forma szemantikai szerepe 147
  Kiefer Ferenc: Az alaktani kutatások újabb lehetőségei 165
  Laczkó Tibor: A magyar befejezett melléknévi igenevek és a lexikai-funkcionális grammatika 175
  Maleczki Márta: A magyar főnevek és determinánsok interpretációja strukturált tartományú szemantikai modellekben 199