A mai magyar nyelv leírásának
újabb módszerei II.

 

 1. A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei II. Szerkesztette: Büky László és Maleczki Márta. Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszék–Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 1996. (Különnyomat a Néprajz és Nyelvtudomány XXXVII. kötetéből)

 1. Maleczki Márta–Büky László: Bevezető 5
  Alberti Gábor: Passzivizálási művelet a magyarban 7
  É. Kiss Katalin: Többszörös fókusz a magyar mondatszerkezetben 47
  Hunyadi László: A magyar mondat metrikus prozódiája 67
  Kálmán László–Rádai Gábor: Megszakított összetevők a magyarban konstrukciós nyelvtani szempontból 83
  Kiefer Ferenc: Az ismétlődés fajtái, nyelvi kifejezőeszközei és szemantikai ábrázolása 111
  Laczkó Tibor: A való főnévi csoportokban való használatáról 121
  Rebrus Péter: Az analitikus-szintetikus toldalékolás a magyarban és a kormányzási fonológia 141
  Szikszainé Nagy Irma: Meditáció az álmondatról 159
  Tolcsvai Nagy Gábor: Kognitív szemantika és stilisztika 169