A mai magyar nyelv leírásának
újabb módszerei III.

 

 1. A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei III. Szerkesztette: Büky László és Maleczki Márta. Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszék–Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 1998. 1. Büky László–Maleczki Márta: Bevezető 5
  Forgács Tamás: Frazeológiai egységek és a valencia 7
  Gyuris Beáta: Temporális kvantorok a magyarban 41
  Hunyadi László: Magyar mondatprozódia és az operátorok relatív hatóköre 59
  Kiefer Ferenc: Aspektuális igeosztályok és az aspektus formális ábrázolása 79
  Lipták Anikó: A magyar fókuszemelések egy minimalista elemzése 93
  Pelyvás Péter: A magyar segédigék és kognitív predikátumok episztemikus lehorgonyzó szerepéről 117

 2. Pete István: A magyar igeragozás típusai 133
  Rebrus Péter: A ‑ja/‑je/‑a/‑e/Ø morfémáról 149
  Szigetvári Péter: Miért nem zöngésedik a [h]? 169Vonzatszerkezet: problémák és javaslatok

 1. Alberti Gábor: Struktúrák a vonzatszerkezetben 185
  Kenesei István: Argumentumszerkezet és VP-fókusz 223
  Laczkó Tibor: Két angol predikátumtípus elemzéséről – magyar megfelelőik viselkedése alapján 243
  Maleczki Márta: A határozatlan alanyok különféle értelmezései a magyar semleges mondatokban 261
  Németh T. Enikő: Implicit argumentumok pragmatikai szempontból 281