A mai magyar nyelv leírásának
újabb módszerei IV.

 
 1. A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei IV.  Szerkesztette: Büky László és Maleczki Márta. Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 2000.


 1. Büky László–Maleczki Márta: Bevezető 7
  Alberti Gábor: Mi fán terem a „konkordiális nyelvtan”? 9
  Kálmán László–Trón Viktor: Értékek azonossága-e az egyeztetés? 43
  Bibok Károly: „Szemantikai egyeztetés” a megnyilatkozás-jelentés levezetése során 57
  Pete István: Egyeztetési típusokról a mondat szerkezetében 69
  É. Kiss Katalin: A [+referáló] és [+specifikus] jegyek ellenőrzése a kontrasztív topik esetében 85
  Csatay Richárd: Egyeztetés a magyarban: a szám-jegy egyeztetése 97
  Olsvay Csaba: Formális jegyek egyeztetése a magyar nemsemleges mondatokban 119
  Bartos Huba: Az alanyi és a tárgyas ragozásról 153
  Marcel den Dikken: A tárgyi személyes névmások szerkezete és az egyeztetés 171
  Kugler Nóra: Az ‑é jeles (birtokosságbeli) egyeztetésről 181
  Szécsényi Tibor: Esetegyeztetés a predikatív főnévi csoportban 189
  Kálmán László–Trón Viktor: A magyar igekötő egyeztetése 203
  Bánréti Zoltán: Egyeztetés agrammatikus afáziában: a szintaktikai fa metszése 213
  Polgárdi Krisztina: A magánhangzó ~ zéró váltakozás a magyarban és a „csak CV”-elmélet 229
  Rebrus Péter: A helyelemek egyeztetése a CV-fonológiában 245