1. Németh Miklós: Nyelvi változás és váltakozás társadalmi és műveltségi tényezők tükrében. Nyelvi változók a XVIII. században. Szeged, JGyF Kiadó, 2009.

 1. 1. Bevezetés 
  2. A történeti szociolingvisztikai kutatás néhány alapkérdése 

 2. 3. A kései középmagyar kori változók kutatásának módszertanáról 

 3. 4. A források és lejegyzőik nyelvföldrajzi és szociokulturális háttere 

 4. 4.1. A források nyelvföldrajzi sajátosságai 

 5. 4.2. A szegedi városi tanácsi jegyzőkönyvek 

 6. 4.3. A szegedi fenyítő törvényszéki forrás 

 7. 4.4. A kuruc folyamodványok 

 8. 4.5. Révay Erzsébet magánlevelezése 

 9. 5. Nyelvi változók a kései középmagyar kor nyelvében 

 10. 5.1. Egy fonetikai váltakozás: az azonszótagú -l

 11. 5.2. Az -ért hangalaktani változó 

 12. 5.3. Egy hat évszázados stabil váltakozás: az inessivusi (bVn) változó 

 13. 5.4. Szintaktikai váltakozás: a számnévi jelző utáni főnév egyes- és többes száma 

 14. 6. Összegzés 

 15. 6.1. A vizsgálat elméleti-módszertani eredményei 

 16. 6.2. A kutatás gyakorlati eredményei: az egyes váltakozások jellemzői 

 17. Irodalom 

 18. Függelék. Ízelítő a korpusz forrásaiból