Nyelvészeti linkek

 
Adatbázisok, korpuszok:
Budapesti Szociolingvisztikai Interjú
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár
E-Szókincs
A magyar irodalmi és köznyelv nagyszótári korpusza
Magyar Nemzeti Szövegtár
Magyar Névarchívum
Mazsola - magyar igei bővítményszerkezet vizsgálata
Uralonet


Folyóiratok:
Argumentum
Acta Linguistica Hungarica
Magyar Nyelv
Magyar Nyelvjárások
Magyar Nyelvőr
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények
Nyelvtudomány
Nyelvtudományi Közlemények
Officina Textologica

Részletesebb folyóiratlistához lásd: http://nydi.bibl.u-szeged.hu/SZTE_NYDI/Publikalasi_lehetosegek.html

Könyvek:
A magyar helyesírás szabályai, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985
Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek
Kálmán László (szerk.): Magyar leíró nyelvtan: Mondattan I.
Kálmán László - Nádasdy Ádám: Hajnali hárompercesek a nyelvről
Kálmán László - Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba
P. Lakatos Ilona (szerk.): Grammatikai gyakorlókönyv (mintaelemzésekkel és segédanyagokkal)
LingDok kötetek (Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai)
Pethő József: Jelentéstan, Tankönyv a BA képzés számára, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 2006. 

Intézetek:
MTA Nyelvtudományi Intézet
 Elméleti Nyelvészet Szakcsoport
Debreceni Egyetem
 Finnugor Tanszék
 Magyar Nyelvtudományi Tanszék
 Nyelvtudományok Doktori Iskola
Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet
 Elméleti Nyelvészet Szakcsoport
 Nyelvtudományi Doktori Iskola
Károli Gáspár Református Egyetem
 Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Pannon Egyetem 
 Alkalmazott Nyelvészeti és Nyelvoktatási Intézet
 Magyar Nyelvtudományi Tanszék
 Nyelvtudományi Doktori Iskola
Pécsi Tudományegyetem
 Nyelvtudományi Tanszék
 Nyelvtudományi Doktori Iskola
Szegedi Tudományegyetem
 Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
 Nyelvtudományi Doktori Iskola

Nyelvészettel foglalkozó weboldalak:
Linguist List
Nádasdy Ádám: Modern Talking és egyéb írásai
Nyest.hu - Nyelv és tudomány
nyelvészet.lap.hu
Nyelvészettel foglalkozó weboldalgyűjtemény
Rokonszenv - Honlap az uráli (finnugor és szamojéd) népekről és nyelvekről

http://www.nytud.hu/buszi/http://mek.oszk.hu/08300/08370/pdf/index.htmlhttp://corpus.nytud.hu/e-szokincs/http://www.nytud.hu/hhc/http://corpus.nytud.hu/mnsz/http://mnytud.arts.unideb.hu/nevarchivum/http://corpus.nytud.hu/mazsola/http://www.uralonet.nytud.hu/http://argumentum.unideb.hu/http://www.akademiai.com/content/119702/http://www.c3.hu/~magyarnyelv/http://mnytud.arts.unideb.hu/mnyj/mnyj.phphttp://www.c3.hu/~nyelvor/nyr.htmhttp://www.sztanyi.ro/displayallpubl.htmlhttp://ling.bibl.u-szeged.hu/nyelvtudomany/http://www.nytud.hu/nyk/http://mnytud.arts.unideb.hu/ot/index.phphttp://nydi.bibl.u-szeged.hu/SZTE_NYDI/Publikalasi_lehetosegek.htmlhttp://nydi.bibl.u-szeged.hu/SZTE_NYDI/Publikalasi_lehetosegek.htmlhttp://mek.niif.hu/01500/01547/01547.pdfhttp://www.nytud.hu/nyelv_es_nyelvek/http://budling.nytud.hu/~kalman/arch/konyv01.pdfhttp://budling.nytud.hu/~kalman/arch/hajnali.pdfhttp://budling.hu/~kalman/course/bevezetes/kalmanTron.pdfhttp://mek.niif.hu/04800/04891/04891.pdfhttp://nydi.bibl.u-szeged.hu/SZTE_NYDI/LingDok_kotetek.htmlNyelveszeti_linkek_files/Petho_Jelentestan.pdfhttp://www.nytud.hu/http://www.nytud.hu/szakcsoport/http://www.unideb.hu/portal/http://mnytud.arts.unideb.hu/finnugor/http://mnytud.arts.unideb.hu/index2.phphttp://denydi.unideb.hu/http://www.elte.hu/http://mnyfi.elte.hu/http://www.nytud.hu/szakcsoport/http://btk.elte.hu/oktatas.phd.nyelvtud.aspxhttp://www.kre.hu/http://www.kre.hu/btk/index.php/magyar-nyelvtudomanyi-tanszek.htmlhttp://www.uni-pannon.hu/http://alknyelvweb.uni-pannon.hu/http://nyelvtudweb.uni-pannon.hu/http://german.uni-pannon.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=17&lang=huhttp://www.pte.hu/http://old.btk.pte.hu/tanszekek/nyelvtud/index.htmlhttp://www.nydi.btk.pte.hu/http://www.u-szeged.hu/http://www2.arts.u-szeged.hu/magyar/frames.htmlhttp://nydi.bibl.u-szeged.hu/http://linguistlist.org/http://seas3.elte.hu/delg/publications/modern_talking.htmlhttp://www.nyest.hu/http://nyelveszet.lap.hu/http://mnytud.arts.unideb.hu/mashely.htmhttp://fu.nytud.hu/shapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4shapeimage_1_link_5shapeimage_1_link_6shapeimage_1_link_7shapeimage_1_link_8shapeimage_1_link_9shapeimage_1_link_10shapeimage_1_link_11shapeimage_1_link_12shapeimage_1_link_13shapeimage_1_link_14shapeimage_1_link_15shapeimage_1_link_16shapeimage_1_link_17shapeimage_1_link_18shapeimage_1_link_19shapeimage_1_link_20shapeimage_1_link_21shapeimage_1_link_22shapeimage_1_link_23shapeimage_1_link_24shapeimage_1_link_25shapeimage_1_link_26shapeimage_1_link_27shapeimage_1_link_28shapeimage_1_link_29shapeimage_1_link_30shapeimage_1_link_31shapeimage_1_link_32shapeimage_1_link_33shapeimage_1_link_34shapeimage_1_link_35shapeimage_1_link_36shapeimage_1_link_37shapeimage_1_link_38shapeimage_1_link_39shapeimage_1_link_40shapeimage_1_link_41shapeimage_1_link_42shapeimage_1_link_43shapeimage_1_link_44shapeimage_1_link_45shapeimage_1_link_46shapeimage_1_link_47shapeimage_1_link_48shapeimage_1_link_49shapeimage_1_link_50shapeimage_1_link_51shapeimage_1_link_52shapeimage_1_link_53shapeimage_1_link_54