A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei II.

 
 1. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei II: Magyar és finnugor alaktan. Szerkesztette: Büky László és Forgács Tamás. Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 2001.

 1. Büky László – Forgács Tamás: Bevezető 5
  Bakró-Nagy Marianne: Az obi-ugor alapnyelvi szótagszerkezetről 7
  B. Gergely Piroska: Az általános és határozott igeragozás keveredése a XVI–XIX. századi Erdély beszélt nyelvében 19
  Csúcs Sándor: Tárgyas ragozás az uráli nyelvekben 29
  Forgács Tamás: Pragmatikai maximák mint a morfológiai tagoltság változásainak mozgatórugói 37
  Hegedűs Attila: A 3. személyű tárgyas igerag kérdéséhez 49
  Horváth László: A felszólító módú igealakok kettősségének történetéhez 55
  Juhász Dezső: A magyar feltételes mód paradigmáinak történetéhez a nyelvföldrajz szemszögéből 67
  Keresztes László: Laza morfológiai szerkezetek a mordvinban 93
  Körtvély Erika: A tundrai nyenyec determinatív és reflexív-mediális igeragozás történeti alapjai 99
  Kozmács István: Az udmurt igeragozás kérdéseihez 113
  Mátai Mária: Szófaj és szóalkotás 119
  Németh Renáta: Múlt idejű igerendszerünk a korai középmagyar korban 131
  Oszkó Beatrix: Az ugor alapnyelv morfológiájáról I. 139


A kötet pdf-ben letölthető: itt