A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei III.

 
 1. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei III: Magyar és finnugor jelentéstörténet. Szerkesztette: Büky László és Forgács Tamás. Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 2003.

 1. Büky László – Forgács Tamás: Bevezető 5
  Bencze Lóránt – Csébfalvi Károly: Genetika – számítástechnika – tudásszociológia 7
  Fazakas Emese: Új utak a nyelvtörténeti anyagok feldolgozásában 15
  Forgács Tamás: Unikális komponensek frazeológiai egységekben 23
  Galgóczi László: A szitokszóvá válás útja 39
  B. Gergely Piroska: A jelentésváltozások szerepe az erdélyi fejedelemség közéleti nyelvében 47
  Gerstner Károly: Idegen nyelvek hatása magyar szavak jelentésére 57
  Gréczi-Zsoldos Enikő: XVII. századi Nógrád vármegyei iratok szótörténeti tanulságai 63
  Haader Lea: Mondattani folyamatok következtében létrejött szójelentés-változások 67
  Horváth Katalin: Szótörténet és jelentésváltozás 75
  Horváth László: Régi szavak új jelentéseinek felbukkanása a XX. században 89
  Ittzés Nóra: Néhány szó jelentésváltozásának tükröződése magyar értelmező szótárakban 97
  Juhász Dezső: Egy fejezet a történeti jelentésföldrajzból 107
  Kiss Margit – Ónody Csilla – Szirmai Diána: Betekintés az Akadémiai nagyszótár boszorkánykonyhájába 119

 2. Mizser Lajos: XVII. század végi szóvizsgálatok 147
  Nicoara Anita: Kettős kifejezések a Példák Könyvében 151
  Révay Valéria: A Szalkai Glosszák szókincséről 167
  Sipos Mária: A jelentés rekonstrukciója az obi-ugor nyelvekben 171
  T. Somogyi Magda: Az önálló szói eredetű kötött morfémák csoportjainak áttekintése különös tekintettel a jelentés- és funkcióváltozásokra 179
  T. Szabó Csilla: A konkrét–absztrakt jelentésváltozás a remek szó jelentéstörténetében 189
  Terbe Erika: Szemantikai vizsgálat nyelvföldrajzi és történeti tanulságokkal 193


A kötet pdf-ben letölthető: itt