A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV.

 
 1. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV. Szerkesztette: Büky László és Forgács Tamás. Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék – JATEPress, Szeged, 2006.


 1. Bakró-Nagy Marianne: Hangátvetés az obi-ugor alapnyelvben 7
  Borbás Gabriella Dóra: Az Árpád-kori szövegemlékek primer képzőinek rendszere 21
  Dömötör Adrienne: Az áljelzői mellékmondatok a középmagyar korban 37
  Haader Lea: Az írott és beszélt nyelv viszonyához egy újonnan felfedezett nyelvemlék kapcsán 47
  Hegedűs Attila: Húzólánc és/vagy tolólánc, avagy elmélet és (relatív) kronológia 53

 2. Horváth Katalin: Lexikalizálódás vagy grammatikalizálódás? A szóösszetételek kialakulásának kérdéséhez 59
  Horváth László: Drámavizsgálat a felszólító módú igealakok kettősségének történetéhez 77
  Juhász Dezső: A nyelvjárásközi folyamatok történeti nyelvföldrajzi leírásához 87
  Németh Miklós: Az írott nyelv és a nyelvtanírók szerepe egy stabil váltakozás fönntartásában 101
  Németh Renáta: A *t3r3 : t3l3 tövek etimológiai összefüggéseiről 109
  G. Orosz Renáta. Latin jövevényszavaink jelentésváltozásáról az Akadémiai nagyszótár „a” betűs címszavai alapján 117
  Pólya Katalin: Észrevételek a vajon történetéhez 125
  Sinkovics Balázs – Zsigri Gyula: A h-ra vonatkozó megszorítások történeti változásai 133
  Szeverényi Sándor: A dimenzionális melléknevek rekonstruálhatóságáról 153
  Szirmai Diána: Az agy metaforikus jelentéseinek vizsgálata 1772 és 2000 közötti szövegekben 165
  Tamásné Szabó Csilla: A magyar jogi nyelv az Erdélyi Fejedelemség korában 173
  Terbe Erika: 16. századi miszilisek nyelvtörténeti, történeti szociolingvisztikai    tanulságairól 181
  Varga Éva Katalin: Mi rejtőzik az álarc mögött? – Az alak jelentésváltozásai 187


A kötet pdf-ben letölthető: itt