A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII.

 
 1. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. Szerkesztette: Forgács Tamás – Németh Miklós – Sinkovics Balázs. Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 2013. 1. Forgács Tamás - Németh Miklós - Sinkovics Balázs: Bevezető 5

 2. Bába Barbara: A földrajzi köznevek etimológiai és kronológiai rétegződése 7

 3. Dér Csilla Ilona: Mi számít grammatikalizációnak? Kísérlet a fogalom újradefiniálására 17

 4. Dömötör Adrienne: Idéző szerkezetből keletkezett diskurzusjelölők - és követőik 29

 5. Gugán Katalin: Mennyire párhuzamosak a párhuzamos változások? 41

 6. Horváth Katalin: Alapszórendi típusváltás a magyarban 55

 7. Horváth László: Összes, többi, némely, csupa: számhasználati diakrón korpuszvizsgálat 69

 8. Juhász Dezső: Interregionális nyelvjárástörténet. Problémavázlat 85

 9. Kalcsó Gyula: A sociativusi toldalék a 16. században 99

 10. Kuna Ágnes: Meggyőzési stratégiák az Ars medicában (1577 k.) 105

 11. Nagy L. János: Szövegemlékeink alakzati megközelítéséhez 123

 12. Németh Miklós: A minden alaktani felépítéséhez 135

 13. Schirm Anita: Adalékok a szóval diskurzusjelölő történetéhez 141

 14. Szentgyörgyi Rudolf: Ablatívuszi határozóragjaink mikrorendszerének változatai a középmagyar kori boszorkányperekben 151

 15. Terbe Erika: Adalékok a feltételes mód középmagyar kori használatához 169

 16. C. Vladár Zsuzsa: A szóelemző írásmód elve a korai magyar grammatikákban 179

 17. Zoltán András: Legrégibb szláv jövevényszavaink szláv dialektológiai hátteréhez 193 18. A kötet pdf-ben letölthető: itt, a térképlapok pedig: itt