A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VIII.

 
 1. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VIII. Szerkesztette: Forgács Tamás – Németh Miklós – Sinkovics Balázs. Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 2015 1. Berente Anikó: Adalékok a -ban/-ben, -ba/-be késő középmagyar kori használatához 7

 2. Büky László: Az ezenben határozószó használatáról 19

 3. Dömötör Adrienne: Ugyan az és ugyanaz. Az azonosító ugyan története 27

 4. Fazakas Emese: Interferenciajelenségek régi magyar szövegekben 45

 5. Gréczi-Zsoldos Enikő: „Jo Akaro Edes Barthakovitz Uram” Nyelvhasználat-történeti vizsgálatok 17. századi nyelvemlékekben 57

 6. Haader Lea: Hibázások és hátterük: Apor-kódex 65

 7. Horváth Katalin: Homonima vagy poliszéma? Fok főnevünk eredetéről és szócsaládjáról 81

 8. Horváth László: Régi vonzat vénebb vonzat?

 9. Korompay Klára: A magyar mint közép-európai nyelv - helyesírás-történeti megközelítésben 111

 10. Mohay Zsuzsanna: Boszorkányperek múlt időben 121

 11. Németh Luca Anna: Illemtankönyvek és társalgási útmutatók mint történeti szociopragmatikai források 129

 12. Németh Miklós: A szegedi tájnyelv -hon/-hön ragjának kialakulásáról 147

 13. Sárosi Zsófia: Nyelvtörténet és udvariasságkutatás 157

 14. T. Somogyi Magda: A deverbális névszóképzők szinonimitásának kérdései nyelvünk történetében 171

 15. Terbe Erika: Nyelvhasználati minták Bagody András leveleiben 195

 16. Varga Éva Katalin: Anatómiai nevek névalkotása Apáczai Enciklopédiájában 201

 17. C. Vladár Zsuzsa: Újabb szempontok a Révai-Verseghy-vitához 215
 18. A kötet pdf-ben letölthető: itt