Nyelvtudomány III.

 

Nyelvtudomány

 1. Bóna Judit: Az artikulációs tempó gyorsulásának hatása a beszéddallamra 5

 2. Büky László: Veszendő vonzatok 15

 3. Büky László: Szerkezetrend költői szövegművekben 27

 4. Cser András: A morfológiai elemzés fejlődése a korai magyar nyelvtanokban Pereszlényi Pál grammatikájáig 49

 5. Hoppa Enikő: A moldvai csángó nyelvjárás négy falu tükrében 65

 6. Kókai Nóra Ildikó: Nyelvi fejlődés autizmusban. Egy longitudinális vizsgálat 77

 7. Komlósi Boglárka: Az iróniakutatás elméleti dilemmái a pragmatikában 95

 8. Markó Alexandra: Szakaszvégi dallamrealizációk a spontán beszédben 129

 9. Mizser Lajos: Beregszász 1570. évi családnevei 141

 10. Németh Zsuzsanna: A forduló (beszédlépés) kiterjesztésének grammatikája a magyarban 149

 11. Schirm Anita: A hát diskurzusjelölő története 185

 12. Sinkovics Balázs: A végett névutó története 203

Ismertetések

 1. Büky László: Ördög Ferenc 2008: Válogatott tanulmányok 221

 2. Kemény Gábor: Balázs Géza, H. Varga Gyula szerk. 2008: Az abdukció. Az abdukció logikája, szemiotikája 223

 3. Lerc Ágnes: Carmen Taleghani-Nizkam 2006: Request Sequences 229

A kötet pdf-ben letölthető: nyelvtud07_08.pdf