Nyelvtudomány II.

 

Nyelvtudomány

 1. M. Korchmáros Valéria köszöntése 7

 2. B. Fejes Katalin: Koreferencia-viszonyok a két- és többtagú összetett mondatban 9

 3. Bíró Bernadett - Sipőcz Katalin: Manysiul ma? 21

 4. Bodányi Ákos: A többszörös topic és az aktiváció viszonya a magyarban 37

 5. Durst Péter: A magyar felszólító mód tanítása külföldieknek 55

 6. Gaál Zsuzsanna: Vonzatok vonzásában, avagy a valenciaelmélet továbbélése a magyar grammatiká(k)ban 67

 7. Hoffmann Ildikó - Németh Dezső: Nyelvi tünet, klinikai kórkép 79

 8. Mátyus Kinga: Nyelvhasználati szokások vizsgálata a mindszenti kettősnyelvű közösségben 95

 9. Mokány Sándor: Eszmélkedés néhány talányos jelentésű régi erdélyi szóról 111

 10. Németh Miklós: Nyelvtörténeti észrevételek az antiharmonikus tövek é hangot tartalmazó altípusáról 121

 11. Nicoara Anita: Mondattípusok keveredése a középmagyar korban 133

 12. Schirm Anita: A magyar nyelv cigány eredetű jövevényszavai 149

 13. Sinkovics Balázs: Az igekötők jelentésmódosító szerepe és a nyelvi norma 165

 14. Szőke Bernadett: Kísérlet a magyar birtokos szerkezet minimalista leírására 187

 15. Szücs Márta Zita: Kettős állítmány a magyar nyelvben 211

 16. Wagner-Nagy Beáta: A nganaszan mássalhangzó-szekvenciák PS előzménye 223

Szemle

 1. Büky László: Bíró Ferenc szerk. 2005: Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből 233

 2. Büky László: Bolla Kálmán szerk. 2005: Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások 1. 239.

 3. Büky László: Bolla Kálmán szerk. 2006: Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások 2. 243.

 4. Kemény Gábor: Büky László 2004: Füst Milán metaforahasználatának szövegmondattanából 247

 5. Németh Miklós: Beregszászi Anikó - Csernicskó István 2004: ...Itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról 251

 6. Németh Miklós: Hegedűs Attila 2005: A változó nyelvjárás 255

Hozzászólások

 1. Elekfi László: Megjegyzések a birtok elidegeníthetőségéhez 263

A kötet pdf-ben letölthető: nyelvtudomany2006.pdf