Nyíri Antal kilencvenéves

 
 1. Büky László szerk.: Nyíri Antal kilencvenéves. JATE Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 1997. 1. Bevezető 3
  Majorosné Novák Beáta: Nyíri Antal munkássága 1977-1996 5
  Békési Imre: Egy kötélverő mester javainak Inventáriuma 1817-ben Kalocsán 7
  Benkő Loránd: Tokaj és kapcsolt nevei 29
  Deme László: A magyar dialektológia útja 37
  Dienes Erzsébet: Az Érdy Kódex Szent István-képe 51
  Forgács Tamás: A mondatformák vizsgálatából levonható nyelvtörténeti tanulságok a Müncheni Kódexben 59
  Galgóczi László: Szitokszóvá vált betegségneveink történetéből: A rosseb és a tályog 79
  Hajdú Péter: Wiener Wahl (Arcképek - tények – állapotok) 91
  M. Korchmáros Valéria: Ige vagy segédige 109
  Mikola Tibor: Szer 125
  Mokány Sándor: Szó- és szólásmagyarázatok 129
  Pete István: A jelző mint kötelező mondatrész 133
  Simoncsics Péter: Nyíl, dárda, dob: Négy szölkup találós kérdés samanisztikus vonatkozásai 139
  Szabó József: Nyíri Antal mint tudós és pedagógus  143
  Szathmári István: A „Sportszombat" nyelvéről és stílusáról 151
  B. Székely Gábor: Adalékok az uráli lokatívuszi *m határozórag feltevéséhez 159
  H. Tóth Imre: Statika, dinamika, nyelvtörténet (Ferdinand de Saussure és Jan Baudouin de Courtenay) 163
  Velcsov Mártonné: A ná»i kötőszó latin eredetéről  173
  Zsigri Gyula: Posztalveoláris összeolvadás 179