Sinkovics Balázs

 

Oktatás:

Anyanyelvi készségfejlesztés (osztatlan tanári)

Helyesírás, norma, kommunikáció (osztatlan tanári)

Nyelvtörténeti szeminárium (osztatlan tanári)

Hangtan és alaktan (osztatlan tanári)

Leíró hangtan (BA)

Szófajtan és alaktan szeminárium (BA)


Szakdolgozati témajavaslatok:

A nyelvújítás 19-20. századi történetéből

Valamely újabb sportág szakszókincse

Egy magyar beszélőközösség nyelvhasználata, empirikus kutatással

Mai magyar nyelvjárási vizsgálatok

A Szeged környéki ö-ző nyelvjárás vizsgálata

A nyelvjárások megítélése

Nyelvjárások a szépirodalomban

Nyelvhasználat, nyelvi előítéletesség az iskolában