1. Szabó József: A népi szemléletmód tükröződése nyelvjárásaink szókészletében. Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 2007.

 1. Előszó 7
  I. Bevezetés 11
  II. Kutatástörténeti visszatekintés 17
  1. A hazai előzmények 17
  2. Kitekintés a németországi kutatásokra 31
  III. A vizsgálat elméleti-módszertani kérdései és forrásai 37
  IV. A népi szemléletmód alapján keletkezett szókészleti elemek típusai 45
  1. A népi időszámítás 45
  2. A névátvitelek 51
  2.1. Hasonlóságon alapuló névátvitelek 53
  2.2. Érintkezésen alapuló névátvitelek 60
  3. Jelentéssűrítő összetételek 63
  3.1. A fogalmak tartalmi hasonlóságán alapuló jelentés­sűrítő összetételek  69

 2. 3.1.1. Hasonlító–hasonlított jelentésszerkezetű főnévi összetételek 69
  3.1.1.1. Hasonlítást kifejező összetételek 69
  3.1.1.2. Hasonlítást és birtokos kapcsolatot is kifejező összetételek 79
  3.1.2. Hasonlító–hasonlított jelentésszerkezetű, főnévi összetételekből -ú, -ű képzővel alkotott melléknevek 80
  3.1.2.1. Hasonlítást kifejező származékok 81
  3.1.2.2. Hasonlítást és birtokos kapcsolatot is kifejező származékok 88
  3.2. A fogalmak (rejtett) hangulati hasonlóságán alapuló jelentéssűrítő összetételek 94
  V. A vizsgálat néhány tanulsága 105
  VI. Összegzés, záró megjegyzések   121
  VII. Szakirodalom 133
  VIII. Függelék 143
  1. Rövidítések  143
  2. Nyelvjárási szövegek 144
  3. Irodalmi szemelvények   160
  4. Zusammenfassung  169