1. Szabó József: A török hódoltság néprajzi és nyelvi maradványai földrajzi neveinkben. Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 2008. 

 1. Előszó 7
  I. Bevezetés 13
  II. A török hódoltság néprajzi emlékei a földrajzi nevekben 19
  A) Módszertani kérdések 19
  B) A török mondakör típusai a helynevekben 26
  1. Harc a törökkel 26
  2. Kincsmondák (A kincses-kőkecske) 38
  3. Harangmondák 43
  4. Törökökkel kapcsolatos építmények és emlékük megőrződése 46
  a) Alagút, ház, híd, lyuk, pince, vaskapu 47
  b) Földhányás, mesterséges domb vagy halom, temető 53

 2. c) Forrás, fürdő, kút 58

 3. d) Mecset, templom 60

 4. e) Őrhely, őrtorony, sánc, vár 63

 5. C) A hódoltság idején elpusztult települések emléke 69

 6. III. A török hódoltság nyelvi nyomai a földrajzi nevekben 79

 7. A) Elméleti-módszertani kérdések 79

 8. B) Oszmán-török nyelvi hatásra visszavezethető helynevek 93

 9. 1. Oszmán-törökből (közvetlenül vagy közvetve) átvett helynevek 96

 10. 2. Oszmán-török eredetű, ma is ismert köznevekből keletkezett helynevek 147

 11. C) Népetimológiával keletkezett helynevek 160

 12. IV. A kutatás eredményeink áttekintése 167

 13. 1. A néprajzi vizsgálat néhány tanulsága 167

 14. 2. A nyelvészeti vizsgálódás eredményei 173

 15. Szakirodalom 185

 16. Rövidítések 195