Kutatás

 


Szücs Márta Zita

Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj a konvergencia régiókban 2013
(TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program támogatásával)


A nem szó szerinti nyelvhasználat elsajátításának összefüggései óvodáskorban


A kutatás célja az egyes nem szó szerinti nyelvhasználati formák − a célzás, a metafora és az irónia − megértésének kognitív, nyelvi és metapragmatikai összefüggéseinek feltárása tipikusan fejlődő 4−7 éves gyermekek körében. Pontosabban azt kívánom górcső alá venni, hogy a három nyelvhasználati forma megértésének fejlődése mennyiben hasonlít, illetve tér el a kognitív tényezőkkel (tudatelmélet, munkamemória) és a nyelvi fejlettséggel (nyelvtani megértés és szókincs) mutatott összefüggéseit tekintve, továbbá a metapragmatikai tudatosság fejlesztése szerepet játszhat-e az irónia megértésének fejlődésében.