1. Zsigri Gyula: Magyar mássalhangzószabályok. JATEPress, Szeged, 2006.

 1. Előszó
  l. Bevezetés 7
  1.1. A lexikális fonológiáról 8
  1.2. Az autoszegmentális fonológiáról 10
  1.3. Szabályalkalmazási és ábrázolási korlátozások 10
  1.4. Az átírásról 14
  2. A magyar mássalhangzók artikulációja 15
  3. A magyar mássalhangzók ábrázolása 18
  3.1. Megkülönböztető jegyes osztályozás 18
  3.2. Az ábrázolás geometriája 20
  3.3. A [tünékeny] jegy és a szótagkezdet 22
  4. Szabályok 23
  4.1. Szibilánsszabályok 23
  4.2. Palatalizáció 36
  4.3. Lexikális szabályok 53
  4.4. Posztlexikális szabályok 64
  5. A helyesírás hatása a lexikális szabályokra 85
  6. ldézett alakok 86
  7. Befejezés 87
  Függelék88
  Irodalom 90