Dr. habil. Forgács Tamás

 

Szakmai önéletrajz

Tanulmányok, munkahelyi és tudományos előmenetel:

1978-1983

Egyetemi tanulmányok a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar-német szakon, valamint nyelvtörténeti speciális képzésben

1983

Diploma kitüntetéses oklevéllel

1983. 08. 01.

Tanársegéd a József Attila Tudományegyetem Bölcsészet-tudományi Karának Magyar Nyelvészeti Tanszékén

1985. 06. 15.

Dr. univ. cím ("summa cum laude") nyelvtudományból (Okl. száma: 498/1985)

1988. 01. 01.

Adjunktus a József Attila Tudományegyetem Bölcsészet- tudományi Karának Magyar Nyelvészeti Tanszékén

1988. 04. 01.

Magyar lektor a göttingeni Georg-August-Universität Finnugor Szemináriumában

1993. 04. 01.

Visszatérés a József Attila Tudományegyetemre

1995. 12. 12.

A nyelvtudomány kandidátusa (CSc) cím megszerzése (Okl. száma: 16.085)

1997. 07. 01.

Egyetemi docensi előrelépés, egyidejűleg intézetvezetői kinevezés a Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet élére (ezt később még kétszer öt évre meghosszabbították). A Kari Tanács tagja

1998. 09. 27.

Széchenyi Professzori Ösztöndíj (SzPÖ) négy évre

1999. 10. 01.

Az MTA Nyelvtudományi Bizottságának tagja (azóta háromszor újraválasztva, 2003-tól 2008-ig egyúttal a Magyar Nyelvészeti Szakbizottság titkára is)

2001. 06. 01.

Az SzTE BTK oktatási, 2004-től általános és oktatási  dékánhelyettese (azóta még kétszer meghosszabbítva)

2003. 09. 01.

Széchenyi Ösztöndíj (SzÖ) három évre

2005. 03. 09.

Habilitáció a Szegedi Tudományegyetemen nyelvtudományból (Okl. száma: 12/2005.)

2006. 07. 01.

Tanszékvezetői kinevezés az SzTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszékére.

2006. 11. 08.

Pro Universitate-díj (az SzTE legrangosabb kitüntetése)

2007. 01. 01.

Az OTKA Nyelvtudományi zsűrijének tagja (három évig)

2007. 03. 01.

A Nemzeti Bologna Bizottság képzési albizottságának tagja (a bölcsészettudományi karok képviselője)

2009. 07. 01.

Újabb öt évre tanszékvezetői kinevezés az SzTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszékére.

2012. 10. 01.

Vendégtanári megbízás a Bécsi Egyetem Finnugor Intézetében (EVSL)

2013. 11. 01.

Főigazgatói megbízás az SzTE Tanárnépző Intézetének vezetésére