Dr. Hoffmann Ildikó

 

Szakmai önéletrajz

Tudományos minősítések:

 1. tudományos munkatárs, Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet (2009-)

 2. egyetemi docens, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szegedi Tudományegyetem (2011-)

 3. egyetemi adjunktus, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szegedi Tudományegyetem (2004-2011)

 4. Ph.D. fokozat, Pécsi Tudományegyetem, 2006

 5. tudományos segédmunkatárs, Magyar Tudományos Akadémia (1998-2002)


Tudományos tagság:

 1. International Clinical Phonetics and Linguistics Association (ICPLA), USA (2005-)

 2. Magyar Pszichiátriai Társaság (2005-)


Tudományos aktivitás:

 1. 2 könyv, 1 könyvfejezet, 1 egyetemi jegyzet, 22 folyóirat cikk (17 magyar, 5 nemzetközi), 13 nemzetközi és 21 magyar konferencia előadás/poszter

 2. Nemzetközi tudományos együttműködés - CBF, Universitätsklinikum Benjamin Franklin, Charité, Berlin


Tanulmányok:

 1. 1996-1999 PhD-hallgató Pécs

 2. 1989-1996 Magyar: irodalom-nyelvészet szak, hungarológia, Pécsi Tudományegyetem


Nyelvismeret:

 1. angol, német


Kutatási területek:

 1. A spontán beszéd temporális sajátosságai Alzheimer-kórban s egyéb demenciákban

 2. Nyelv és memória - Alzheimer-kór és verbális munkamemória

 3. Az afázia és az Alzheimer-kór nyelvészeti vonatkozásai


Érdeklődési területek:

 1. A beszédpercepció- és produkció neurolingvisztikai és pszicholingvisztikai alapjai

 2. Klinikai nyelvészet és fonetika

 3. A beszéd temporális szerveződése demenciában

 4. Nyelvpatológia és verbális munkamemória


Oktatói munka:

 1. Morfológia

 2. Fonetika

 3. Szintaxis

 4. Klinikai nyelvészet

 5. Neurolingvisztika (PTE)

 6. Alkalmazott nyelvészet szeminárium

 7. Afáziakutatás szeminárium

 8. Pszicholingvisztika előadás és szeminárium


Vendégoktatás:

2007 nyári szemeszter: Psyholinguistics - Hungarologie, Humboldt Universität, Berlin


Nemzetközi és hazai tudományos együttműködés:

2009- SZTE Pszichiátriai Klinika - közreműködés a Korai Mentális Teszt kidolgozásában, validitásában

2009- SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport - közreműködés afáziás személyeknek készülő, otthoni használatos számítógépes terápia kidolgozásában (NTP OM-00192/2008. AALAMSRK)

2007- Klinik und Hochschulambulanz für Neurologie und Klinische Neurophysiologie, Campus Benjamin Franklin, Charité-Universitätsmedizin Berlin, NémetországÖsztöndíjak:

2007-2010: OTKA fiatal kutatói ösztöndíj (OTKA 68666)

2007: Magyar Állami Eötvös József Ösztöndíj - CBF Humboldt Egyetem, Berlin

2007: MTA Nyelvtudományi Intézet, publikációs ösztöndíj

1998-2002: Magyar Tudományos Akadémia, Nyelvtudományi Intézet, fiatal kutatói ösztöndíj

1997-1998: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, PhD-hallgatók támogatása


Tanulmányutak:

2007: Psycholinguistics Labor, Humboldt Universität, Berlin, Magyar Ösztöndíj Bizottság (3 hónap)

1999: Magyar Ösztöndíj bizottság, Collegium Hungaricum, Wien (2 hónap)

1998: Soros Alapítvány, Phonetics Laboratory, Oxford University (3 hónap)Konferencia szervezés

2007 november: Afázia, demencia és nyelv - kerekasztal, Magyar Tudomány Ünnepe, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest

2006 szeptember: Jubileumi Alzheimer-kór Konferencia, Szeged

2004 március: Workshop in Phonetics Dedicated to the Memory of Farkas Kempelen, Budapest, Hungary

1999 szeptember: Eurospeech, Budapest, Hungary, Member of the local organising committe