Dr. Hoffmann Ildikó

 

Publikációs lista


Könyvek:


 1. 1.Hoffmann Ildikó (2007) Nyelv, beszéd és demencia. (Philosophiae Doctores; 56.) Akadémia Kiadó. Budapest. 153 p.


 1. 2.Hoffmann Ildikó, Németh Dezső (2006) Neurolingvisztikai tanulmányok. JGYTF Kiadó, Szeged, 124 p.


Könyvfejezet:


 1. 1.Turi Zsolt, Németh Dezső, Hoffmann Ildikó (2014) Nyelv és emlékezet. In. Pléh, Cs., Lukács, Á. (szerk.) Pszicholingvisztika. Magyar Pszicholingvisztikai kézikönyv. Akadémiai Kiadó, Budapest, 743-776.


Disszertáció:


 1. 1.Hoffmann Ildikó (2005) Afáziás, Alzheimer-kóros és ép kontroll időskorúak spontán beszédének temporális sajátosságai. Kézirat. Pécs, 159 p.


Tudományos cikkek:


 1. 1.Greta Szatloczki, Ildiko Hoffmann, Veronika Vincze, Janos Kalman, Magdolna Pakaski (2015) Speaking in Alzheimer’s Disease, is That an Early Sign? Importance of Changes in Language Abilities in Alzheimer”s Disease. Front. Aging Neurosci. 2015. Oct. 20. 7:195 doi. 10.3389


 1. 2.Vincze Veronika, Hoffmann Ildikó, Szatlóczki Gréta, Biró Edit, Gosztolya Gábor, Tóth László, Pákáski Magdolna, Kálmán János (2015) Az enyhe kognitív zavar automatikus azonosítása beszédátiratok alapján. In: Tanács Attila; Varga Viktor; Vincze Veronika (szerk.): XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2015) Szeged:2015. 356 p. (ISBN:978-963-306-359-0). 249-256.


 1. 3.János Kálmán, Magdolna Pákáski, Ildikó Hoffmann, Gergely Drótos, Gyöngyi Darvas, Krisztina Boda, Tamás Bencsik, Alíz Gyimesi, Zsófia Gulyás, Magolna Bálint, Gréta Szatlóczki (2013) Early Mental Test--developing a screening test for mild cognitive impairment. Ideggyógyászati szemle (Impact Factor: 0.49). 01/2013; 66(1-2):43-52. Source:PubMed https://www.researchgate.net/publication/236264339_Early_Mental_Testdeveloping_a_screening_test_for_mild_cognitive_impairment


 1. 4.Klivenyi, P., Nemeth, D., Sefcsik, T., Janacsek, K.,  Hoffmann, I., Haden, G. P., et al.(2012) Cognitive Functions in Ataxia with Oculomotor Apraxia Type 2.  Frontiers in Neurology, DOI: 10.3389/fneur.2012.00125


 1. 5.Hoffmann Ildikó, Bánréti Zoltán, Szücs Márta, Mészáros Éva, (2011) A mondattani rekurzió enyhe és középsúlyos Alzheimer-kórban. In: Bánréti Zoltán (szerk.) Rekurzió a nyelvben: neurolingvisztikai megközelítés. Budapest, Tinta Kiadó. 71-100.


 1. 6.Bánréti Zoltán, Hoffmann Ildikó, Őrley Zita, Mészáros Éva (2011) Kitekintés: rekurzív számolási képességek középsúlyos Alzheimer-kórban és agrammatikus afáziában. In: Bánréti Zoltán (szerk.) Rekurzió a nyelvben: neurolingvisztikai megközelítés. Budapest, Tinta Kiadó. 158-187.


 1. 7.Hoffmann Ildikó (2011) Langue, parole, memoire. Szépe György 80. születésnapjára. In: Kárpáti Eszter, Nádor Orsolya, Szűcs Tibor (szerk.) Hungarológiai Évkönyv 12. kötet: A 80 éves Szépe György köszöntése.


 1. 8.Hoffmann, I., Németh, D., Dye, D. C., Pákáski, M., Irinyi, T., Kálmán, J. (2010) Temporal parameters of spontaneous speech in Alzheimer’s disease. International Journal of Speech-Language Pathology. 12/1. 29-34.


 1. 9.Hoffmann Ildikó, Németh Dezső, Irinyi Tamás, Pákáski Magdolna, Kálmán János (2009) Verbális munkamemória és a fonológiai rövid távú emlékezet működése Alzheimer-kórban. Nyelvtudományi Közlemények 106. 242-257.


 1. 10.Sefcsik, T., Nemeth, D., Janacsek, K., Hoffmann, I., Scialabba, J., Klivényi, P., Ambrus, G., Haden, G.,  Vécsei, L. (2009) The role of the putamen in cognitive functions – A case study. Learning & Perception I. 2, 215–227.


 1. 11.Klivényi, P., Németh, D., Sefcsik, T., Hoffmann, I., Háden, G., Vécsey, L (2009) Cognitive functions in ataxia oculomotor apraxia type 2 – submitted


 1. 12.Hoffmann Ildikó, Németh Dezső (2006) Nyelvi tünet, klinikai kórkép. Nyelvtudomány XLIV. 79-93. p.


 1. 13.Hoffmann Ildikó, Németh Dezső, Pákáski Magdolna, Kálmán János (2005) Az afázia és az Alzheimer-kór nyelvi összefüggései. Psychiatria Hungarica 20:57.


 1. 14.Hoffmann Ildikó (2005) Afáziás, Alzheimer-kóros és ép kontroll időskorúak spontán beszédének temporális sajátosságai. JATE Press, Szeged 1-14.


 1. 15.Hoffmann, I., Németh, D., Kálmán, J. (2005) The temporal properties of spontaneous speech in Alzheimer's Disease. Clinical Neuroscience 58. 346.


 1. 16.Hoffmann Ildikó, Németh Dezső, Kálmán János (2005) A beszéd időviszonyai Alzheimer-kórban. Beszédgyógyítás 16.  21-31.


 1. 17.Hoffmann Ildikó, Németh Dezső, Kálmán János (2004) A beszéd időviszonyai Alzheimer-kórban - egy új diagnosztikai lehetőség felé. Psychiatria Hugarica. 19; (Suppl.); 61.p., 2004. Magyar Pszichiátriai Társaság XII. Jubileumi Vándorgyűlése. [Budapest], [2005].


 1. 18.Hoffmann Ildikó, Kálmán János (2004) Szótalálási zavarok posterior, fluens afáziában és Alzheimer-kórban. Beszédgyógyítás 15./1. 65-73.


 1. 19.Hoffmann, I. (2004) Characteristics of word-finding in posterior fluent aphasia and Alzheimer’s disease. Conference Proceedings. Budapest


 1. 20.Hoffmann Ildikó (2002) Afáziás személyek spontán beszédének tempója. In Tóth Szergej (szerk.) Nyelvünk és kultúránk találkozása. 112-120.


 1. 21.Hoffmann Ildikó (2001) Afáziás beszélők szótalálási sajátosságai. Alkalmazott Nyelvtudomány. 92-101.


 1. 22.Hoffmann Ildikó (2000) Hadaró beszéd vagy gyors beszéd? In Lengyel Zsolt, Navracsics Judit (szerk.) Alkalmazott Nyelvészeti Tanulmányok. Veszprém. 17-23.


 1. 23.Hoffmann Ildikó (1999) Az afázia - tesztelési módszerek (Az interdiszciplinaritás lehetőségei és korlátai). Medicina et Linguistica III. Budapest. 27-42.


 1. 24.Hoffmann Ildikó (1999) Kényszerít-e a kontextus? (Broca-afáziás betegek és gyermekek összehasonlító szöveglingvisztikai vizsgálata). Medicina et Linguistica IV. Bp. 103-109.


 1. 25.Hoffmann Ildikó (1999) A mentális lexikon reprezentációja ép és Broca-afáziás személyeknél. Beszédkutatás ‘99. 113-124.


 1. 26.Hoffmann Ildikó (1998) Cloze-teszt eredmények afáziás betegek vizsgálatában. In Lengyel Zsolt, Navracsics Judit (szerk.) Alkalmazott Nyelvészeti Tanulmányok. Közép-Európa.II. Veszprémi Egyetem. 106-111.Konferencia-kiadvány:


 1. 1.Tóth, L., Gosztolya, G., Vincze, V., Hoffmann, I., Szatlóczki, G., Biró, E., Zsura, F., Pákáski, M., Kálmán, J.: Az enyhe kognitív zavar automatikus azonosítása beszédfelismerési technikák használatával, XVIII. Neumann Kollokvium 2015, pp. 112-117


 1. 2.János Kálmán, Ildikó Hoffmann, Ágnes Hegyi, Gergely Drótos, Ágnes Heilmann, Zoltán Janka, Magdolna Pákáski (2014) Spontaneous speech based web screening test for MCI. 29th International Conference of Alzheimer’s Disease International. Dementia: Working Together for a Global Solution Abstract Booklet. 1 - 4 May 2014, San Juan, Puerto Rico, 157. p.


 1. 3.Zoltán Bánréti, Éva Mészáros, Ildikó Hoffmann, Zita Őrley (2011) Recursion in language, theory-of-mind inference and arithmetic: aphasia and Alzheimer's disease. Proceedings of the 4rd ISCA Workshop ExLing 2011, 25-27 May, Paris, France


 1. 4.Gósy, M., Menyhárt, K., Hoffmann, I. (eds.) (2004) Program & Abstracts. International Workshop in Phonetics Dedicated to the Memory of Farkas Kempelen. 1-47. p.


Egyetemi jegyzet:


 1. 1.Simon Orsolya, Hoffmann Ildikó, Lengyel Zsolt (2007) A neurolingvisztika és a nyelvészeti afáziológia alapjai. Veszprém: VE, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék (kézirat) 120p.


Recenzió:


 1. 1.Hoffmann Ildikó (2004) Gósy Mária (2004) Fonetika, a beszéd tudománya. Nyelvtudomány I. XLII. 233-236.


 1. 2.Hoffmann Ildikó (1999) Bánréti Zoltán (1999) Nyelvi struktúrák és az agy. Nyelvtudományi Közlemények 96. Budapest. 311-318.