Dr. Sinkovics Balázs

 

Konferencia-előadásokA székelyek eredetéről. A Kárpát-medence és a steppe az 5–12. században. Szeged, 1997. szeptember 30.


Korai helyneveink egy típusa. Nomád népvándorlások – magyar honfoglalás. Szeged, 2001. február 9.


Mit tehet a sejt? – A nyelvművelés mint mozgalom. Nyelv és hatalom. Szeged, 2000. november 2.


Word order effects in the memory representation of the Hungarian sentences. 5th International Conference on the Structure of Hungarian. Budapest, 2001. máj. 26. (Pléh Csabával)


Mit tehet a sejt? V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Jyväskylä, 2001. augusztus 9.


The Reappearance of a Lost Consonant. Societas Linguistica Europaea Rethinking Language and Mind. Potsdam, 2002. július 25. (Zsigri Gyulával)


Zsigri Gyula: Stem-final sz ~ d and sz ~ Ø alternation in Hungarian..Societas Linguistica Europaea Rethinking Language and Mind. Potsdam, 2002. július 24. (Társszerző Sinkovics Balázs)


A vonatkozó névmások használatáról (aki, ami, amely) használata a régi magyar nyelvtanok tükrében. A mai magyar leírásának újabb módszerei VI. Nyelvleírás és nyelvművelés, nyelvhasználat stilisztika. Szeged, 2003. október 16–17.


Az sz ~ d és sz ~ Ø végű tövek sz eleméről. VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszus. Budapest, 2004. augusztus 29–31. (Társszerző: Zsigri Gyula)


Állítsátok meg a suksükölést! – Egy nyelvhelyességi ítélet kialakulása. 13. Élőnyelvi Konferencia (Nyelvhasználat és nyelvi jogok), Kolozsvár, 2004. szeptember 5–8.


Leutánoz és beijed – mai nyelvi változások előzményei.  Lingdok 8. Nyelvész-doktoranduszok 8. konferenciája. Szeged, 2004. november 11–12.


A h-ra vonatkozó megszorítások történeti változásai. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV.Szeged, 2005. április 21–22. (Zsigri Gyulával)


Az anyanyelv változatai magyar nyelvi tankönyvekben. VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Debrecen, 2006. augusztus 22–26.


Dühvel vagy dühhel – avagy hogyan ejtjük a h végű szavakat? 14. Élőnyelvi Konferencia, Bük, 2006. október 9–11.


Nyelvhelyességi megállapítások Földi János Magyar grammatikájában. Lingdok 10. Nyelvész-doktoranduszok 10. konferenciája. Szeged, 2006. december 1.


A nyelvváltozatok és a nyelvművelés, 15. Élőnyelvi Konferencia, Párkány, 2008. szeptember 4–6.


A gondvisel-től a borkóstoltat-ig – Az elvonással keletkezett igék. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VI. Szeged, 2009. október 14–15.


Sinkovics Balázs – Zsigri Gyula: A semleges magánhangzójú tövek veláris tővéghangzójának az eredetéről. Nyelvelmélet és diakrónia. Piliscsaba, 2010. november 16–17. (Zsigri Gyulával)


Egyetemi hallgatók vélekedése a nyelvművelésről. 16. Élőnyelvi Konferencia, Beregszász, 2010. szeptember 15–18.


A magyar standard és a regionális nyelvi formák megítélése. VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27.Kötetszerkesztések


Felföldi Szabolcs – Sinkovics Balázs szerk. Nomád népvándorlások – magyar honfoglalás. Budapest, Balassi, 2001.


Sinkovics Balázs szerk.: LingDok 4. Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai. Szeged, SzTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2005.


Gárgyán Gabriella – Sinkovics Balázs szerk.: LingDok 5. Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai. Szeged, SzTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2006.


Sinkovics Balázs szerk.: LingDok 6. Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai. Szeged, SzTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2007.


Sinkovics Balázs szerk.: LingDok 7. Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai. Szeged, SzTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2008.


Sinkovics Balázs szerk.: LingDok 8. Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai. Szeged, SzTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2009.


Németh Miklós–Sinkovics Balázs szerk.: Tanulmányok Szabó József 70. születésnapjára, Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 2010.