Szücs Márta Zita

 

Kutatás 1. PhD disszertációhoz kapcsolódó kutatási tevékenység:

A nem szó szerinti nyelvhasználat megértésének fejlődése gyermekkorban (PhD disszertáció)

Fejlődéses pragmatika


 1. Nem a PhD disszertációhoz kapcsolódó kutatási tevékenység:

A Rekurzió interdiszciplináris vizsgálata a nyelvben: neurolingvisztikai alapok című OTKA pályázat keretében folyó kutatásokban való részvétel (2009−2011)Konferenciaszervezés


Nyelvészeti Doktoranduszok 11. Országos Konferenciája (LingDokKonf 11.) Szeged, 2007. december 6-7.

Nyelvészeti Doktoranduszok 12. Országos Konferenciája (LingDokKonf 12.) Szeged, 2008. december 2−3.

XXIX. OTDK Alkalmazott nyelvészet I. Szekció, Szeged, 2009. április 16−18.

Nyelvészeti Doktoranduszok 13. Országos Konferenciája (LingDokKonf 13.) Szeged, 2009. november 25−26.

Nyelvészeti Doktoranduszok 14. Országos Konferenciája (LingDokKonf 14.) Szeged, 2010. november 30.− december 1.

Nyelvészeti Doktoranduszok 15. Országos Konferenciája (LingDokKonf 15.) Szeged, 2011. november 17−18.
Konferencia-előadások


 1. 1.Ildiko Hoffmann, Márta Szücs, Éva Mészáros, Zoltán Bánréti: Recursion in Alzheimer’s Disease, New Trends in Experimental Psycholinguistics, Madrid (Spain) 2011. szeptember 28-30.


 1. 2.Ildikó Hoffmann, Márta Szücs, Éva Mészáros & Zoltán Bánréti: Recursion in Alzheimer's Disease, 10th International Conference on the Structure of Hungarian, Lund University & Research Institute for Linguistics, HAS, 25-28 August, 2011, Lund


 1. 3.Szücs Márta: Az irónia megértésének vizsgálata gyermekek körében, V. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, Budapest, 2011. február 4.


 1. 4.Szücs Márta: „Ezt jól megcsináltad!” avagy Értik a kisiskolások az iróniát?, Az észlelés természete MAKOG XIX.. Kaposvár, 2011. január 27−29.


 1. 5.Hoffmann Ildikó, Szücs Márta, Bánréti Zoltán, Mészáros Éva: A nyelvi rekurzivitás kérdése enyhe és középsúlyos Alzheimer-kórban, Az észlelés természete MAKOG XIX.. Kaposvár, 2011. január 27−29.


 1. 6.Szücs Márta: Az irónia megértésének vizsgálata 8−10 éves gyermekek körében, V. Kari Doktorandusz Konferencia, Szeged, 2010. június 2.


 1. 7.Szücs Márta: Idiómák megértésének vizsgálata gyerekek körében, IV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, Budapest, 2010. február 5.


 1. 8.Szücs Márta: Idiómák megértése gyerekek körében: a kontextusnak, az idiómák szemantikai típusának és a metanyelvi tudásnak a szerepe, MAKOG 2010, Budapest, 2010. január 25−26.


 1. 9.Szücs Márta: A figuratív nyelvhasználat megértésének vizsgálata Alzheimer-kórban, XI. Alzheimer-kór Konferencia, Szeged, 2009. szeptember 21−22.


 1. 10.Szücs Márta: Idiom comprehension in children: the effects of context and linguistic type of idioms , Young Linguists’ Meeting in Poznań, Poznań, 2009. április 24-26.


 1. 11.Szücs Márta: A hadd problémaköre, Nyelvészeti Doktoranduszok 12. Országos Konferenciája (LingDokKonf 12.), Szeged, 2008. december 2-3.


 1. 12.Szücs Márta: Frazémák jelentésének vizsgálata dinamikus jelentésmodellben, Jel és jelentés konferencia, Budapest, 2007. október 29-30.


 1. 13.Szücs Márta: Frazeológiai egységek jelentésének értelmezése dinamikus jelentésmodell segítségével, 5. Szemiotikai Agriensis konferencia, Eger, 2007. október 19-21.


 1. 14.Szücs Márta: Idiómák megértésének vizsgálata Alzheimer-kórban, Kommunikáció-kutatás 2006, Szeged, 2006. november 17−18.


 1. 15.Szücs Márta: Etnikai sztereotípiák nyelvészeti megközelítésben, Kommunikáció- és médiakutatás 2004”, Szeged, 2004. október 25.