Szücs Márta Zita

 

Publikációs lista
  1. 1.Szücs Márta (2011): Az irónia megértésének vizsgálata gyermekek körében, Váradi Tamás (szerk.) V. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, MTA Nyelvtudományi Intézet (szerkesztés alatt, letölthető)


  1. 2.Szücs Márta (2011): Idiómák megértésének vizsgálata kisiskolás gyermekek körében, Bakro-Nagy M. − Forgács T. − Maleczki M. (szerk.) Nyelvtudomány V−VI. Szeged (szerkesztés alatt)


  1. 3.Hoffmann Ildikó − Bánréti Zoltán − Mészáros Éva − Szücs Márta (2011): A mondattani rekurzió enyhe és középsúlyos Alzheimer-kórban, in Bánréti Zoltán (szerk.) Rekurzió a nyelvben: neurolingvisztikai megközelítés, Tinta, 137−163.


  1. 4.Bánréti Zoltán − Szücs Márta − Mészáros Éva (2011): Az összetett szavakat építő lexikai rekurzió afáziában és Alzheimer-kórban, in Bánréti Zoltán (szerk.) Rekurzió a nyelvben: neurolingvisztikai megközelítés, Tinta, 87−106.


  1. 5.Szücs Márta (2010): Idiómák megértésének vizsgálata gyermekek körében, Váradi Tamás (szerk.) IV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, Budapest, 164−174. (letölthető: idiomak_megertesenek_vizsgalata_gyermekek_koreben.pdf)


  1. 6.Szücs Márta (2010): A hadd problémaköre, Gécseg Zsuzsanna (szerk.) LingDok 9. Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai, Szeged, 193−215. (letölthető: a_hadd_problemakore.pdf)


  1. 7.Szücs Márta (2008): Frazémák jelentésének vizsgálata dinamikus jelentésmodellben, Gecső Tamás−Sárdi Csilla (szerk.) Jel és jelentés. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 83., Bp., Tinta, 345−53.


  1. 8.Szücs Márta (2008): Frazeológiai egységek jelentésének értelmezése dinamikus jelentésmodell segítségével, (Balázs Géza−H.Varga Gyula szerk.) Az abdukció. Az abdukció logikája, szemiotikája. Semiotica Agriensis 5., Magyar Szemiotikai Társaság, Bp., Líceum, 194−201.


  1. 9.Szücs Márta (2006): Kettős állítmány a magyar nyelvben, Acta Universitatis Szegediensis Sectio Linguistica. Nyelvtudomány II. (XLIII) Szeged, 211−22.