Dr. habil. Békési Imréné dr. Fejes Katalin

 

Konferencia-előadások


Külföldi szakmai előadások:


Grázi Egyetem 1986: Lebensalter – Text – Syntax

Kolozsvári Egyetem 1997: A nyelvész Brassai élő öröksége

Újvidéki Egyetem 1997: A szóalakon belüli igeképzők szintagmaalkotó sajátosságai

Marosvásárhely, 2000. IX. Anyanyelvi Konferencia: Nyelvtan és nyelvhasználat

Padovai Egyetem 2003: La questione della struttura fonica nelle poesie di Attila József

Padovai Egyetem 2005: L’ordine delle parole e l’enfasi della frase ungherese

Padovai Egyetem 2006: Il valore modali delle frasi

Padovai Egyetem 2008: L’espressione dei rapporti sociali nella lingua

Padovai Egyetem 2010: Alcuni romanzi tradotti in italiano di Magda SzabóHazai szakmai előadások:


A Magyar Nyelvészek III. Nemzetközi Kongresszusa: A magyar nyelv grammatikája. Mondatszerkezeti sajátságok optimális aránya a tízéves tanulók fogalmazásaiban.  Budapest, 1977.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság vándorgyűlése, Kaposvár: A szövegtan a kutatásban s az oktatásban. A szövegalkotási készség mérése. MNyTK 154. sz.40. Kaposvár, 1979.

A  Magyar Nyelvészek IV. Nemzetközi Kongresszusa: A magyar nyelv rétegződése.  A nemzetiségi környezet és a mondatszerkezeti sajátságok néhány összefüggése. Budapest, 1988.

MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 1990. Társadalmi és területi változatok a magyarban.

Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Nyíregyháza, 1990.

A Magyar Nyelvészek V. Nemzetközi Kongresszusa: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetéből. A matematikai statisztika térhódítása a nyelvhasználat kutatásában.  Budapest, 1991.

Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Szeged, 1992.

Országos Anyanyelv-oktatási Napok, Eger, 1994.

A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei II., Szeged, JATE, 1995.

Országos Anyanyelv-oktatási Napok, Eger, 1996.   

Nemzetközi szemiotikai konferencia, Szeged, 1996. A kis herceg szemiotikai megközelítései.

Országos Anyanyelv-oktatási Napok, Eger, 1998.  

Szakmai konferencia. Szép magyar beszéd versenyének 28. országos döntője, Szeged, 2000.

XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Pécs, 2001. 

Országos anyanyelv-oktatási Napok. Eger, 2001.

V. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem. Veszprém–Balatonalmádi, 2002. 

XIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Nyíregyháza, 2004.

VII. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem. Veszprém– Balatonalmádi, 2004.

VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszus. Budapest, 2004.

XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Pécs – Gödöllő, 2006

XVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Siófok, 2007.
Lektorálások


Subosits István: A beszédpedagógia alapjai. Tankönyvkiadó Vállalat, 1982.

Albertné Herbszt Mária: Modern nyelvészet – anyanyelvi oktatás. Tankönyvkiadó Vállalat, 1987.

Kernya Róza: A szöveg néhány sajátossága kisiskolások fogalmazásaiban. Tankönyvkiadó Vállalat, 1988.

Szemiotikai szövegtan  9. kötet. JGYTF Kiadó, Szeged, 1996.

Szemiotikai szövegtan  11. kötet. JGYF Kiadó, Szeged, 1998.

Szemiotikai szövegtan  12. kötet. JGYF Kiadó, Szeged, 1999.

Renzo Titone: A többnyelvű és interkulturális nevelés megvalósításáért. JATEPress, Szeged, 2000.

Kocsány Piroska: Szöveg, szövegtípus, jelentés: a mondás mint szövegtípus. Akadémiai Kiadó, Budapest

Szemiotikai szövegtan  14. kötet. JGYF Kiadó, Szeged, 2001.

Officina Textologica  9. kötet Debrecen, 2003.