Dr. habil. Békési Imréné dr. Fejes Katalin

 

Szakmai önéletrajz

Szakképzettség:

Nyelvvizsgák:

 1. olasz (állami középfok, 2000)

 2. angol (kandidátusi, 1984)

 3. orosz (kandidátusi, 1985)

Szakmai állomások:

 1. 1977.

 1. magyar szakos középiskolai tanár (kitüntetéses oklevél,
  JATE: 137/1977.)

 1. 1972.

 1. tanítói oklevél (Jászberényi Tanítóképző Főiskola: 1/1972.)

 1. 1969.

 1. magyar-történelem szakos általános iskolai tanár
  (Szegedi Tanárképző Főiskola: 220/1969.)

 1. 2001.

 2. 1988-

 3. 1986.

 4. 1980-1987.

 5. 1980.

 6. 1978-1979.

 7. 1973-1978.

 8. 1971-1972.

 9. 1970-1971.

 10. 1969-1970.


 1. habilitáció (Oklevél száma: 11/2001.),

 2. egyetemi docens,

 3. a nyelvtudomány kandidátusa (magyar nyelvészet: JATE:62-3/1986)

 4. adjunktus

 5. egyetemi doktor (magyar nyelvészet, JATE:62-3/1980.)

 6. JATE BTK, SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, tanársegéd

 7. JGYTF Gyakorló Általános Iskola, tanítónő

 8. GYES

 9. Ságvári telepi Óvoda, Szegedm óvónő

 10. JGYTF Gyakorló Általános Iskola, iskolatitkár

Pályázatok:

 1. 1977-1978.

 2. 1978-1979.

 3. 2002-2005.

 1. Tankönyvírási pályázatok (Anyanyelvünk 2.o., Anyanyelvünk 3.o.)

 2. 6-os számú kutatási főirány (A gyermeknyelv szintakszisa)

 3. OTKA T26490 (Szemiotikai Szövegtan: A szaknyelvi kommunikáció szövegnyelvészete: “A tankönyvszöveg szintaktikai jellemzői”)

Tudomány- és oktatásszervezés:

 1. 2008-

 2. 2006-tól

 3. 2006-

 4. 2006-tól

 5. 2003-

 6. 2001-2003.

 7. 2001-től

 1. MTA Magyar nyelvészeti munkabizottságának tagja,

 2. SZTE BTK Gazdasági és kubatúra bizottságának tagja,

 3. A doktori iskola tagja (SZTE BTK),

 4. Tanszéki Erasmus-koordinátor

 5. Az Erasmus-program keretében oktat a Padovai egyetemen,

 6. OTKA-bírálói tevékenység (T-14)

 7. Opponens és bizottsági tag PhD-s, valamint habilitációs eljárásokban a pécsi, a veszprémi és budapesti tudományegyetemeken

 1. 1994-2006.

 2. 1998-2011.

 3. 1980-1990.

 4. 1988-1990.

 5. 1990-1991.

 6. 1982-1987.

 7. 1977-től

 1. JATE BTK / SZTE BTK Oktatási bizottságának tagja,

 2. tanszékvezető-helyettes (Magyar Nyelvészeti Tanszék),

 3. a Magyar Nyelvtudományi Társaság szegedi csoportjának titkára,

 4. MTA Alkalmazott nyelvészeti bizottságának tagja,

 5. JATE BTK Tanulmányi bizottság elnöke,

 6. JATE BTK Diákjóléti bizottság elnöke,

 7. a Módszertani Közlemények c. folyóirat szerkesztője

Tanított kurzusok:

Előadások:

 1. Leíró magyar nyelvtan:  Az egyszerű mondat és a szintagmatan,

 2. Leíró magyar nyelvtan: Az összetett mondat

 3. Leíró magyar nyelvtan: Hangtan

 4. A szociolingvisztika főbb kérdései

 5. Az anyanyelvtanítás módszertana

Szemináriumok, gyakorlatok:

 1. Az összetett mondat

 2. Az egyszerű mondat és szintagmatan

 3. Szövegtani gyakorlatok

 4. Stilisztikai gyakorlatok

Speciális kollégiumok:

 1. Versszerkezet - hangzásszerkezet

 2. A szintagmabokor megjelenési formái költői szövegekben

Speciális oktatási feladat:

 1. Az egyetem hallgatóinak felkészítése a Kazinczy-versenyekre (1980 óta 31 Kazinczy-érem)

MA-képzésben:

 1. Szövegtipológia és retorika (ea.)

 2. A szöveg szerkezete és hangzása (szem.)

 3. Mondat- és szövegelemzési gyakorlatok

Doktori képzésben:

 1. A tanulói nyelvhasználat és a tankönyvszöveg szintaxisa (Veszprémi Egyetem)

 2. Kvantitatív stilisztika (Szegedi Egyetem)

Nemzetközi kapcsolatok:

 1. (előadások, konferenciák, publikációk):

 2. Università di Udine, Università di Macerata, Università di Padova, RILA Bulzoni Editore, Roma, Babeš–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Újvidéki Egyetem