Dr. Németh Miklós

 

Folyamatban lévő kutatás


Az OTKA által támogatott K105720 számú „Nyelvjárás és sztenderdizálódás Szeged lakosságának nyelvhasználatában − Nyelvhasználat, nyelvi attitűdök és egymás mellett élő nyelvváltozatok Szegeden” című pályázat (2012. szeptember 1. − 2016. szeptember 1.) kutatócsoportjának egyik senior tagja. A kutatás részeredményeiről, a publikációkról a kutatási ciklus második felében itt szerezhet információkat.Konferencia-előadások 1. 1.Kontra Miklós - Németh Miklós: Két szegedi középiskola tanulóinak ö-zése, VI. Dialektológiai Szimpozion, Szombathely, Nyugat-Magyarországi Egyetem, 2015. szeptember, SZÖSZI Műhely


 1. 2.Németh Miklós - Sinkovics Balázs - Kontra Miklós: Two fieldworkers effects on a respondent’s language use in Szeged, Hungary, IClaVeE 8, Conference on Language Variation in Europe, Universität Leipzig, 2015. május


 1. 3.Németh Miklós - Bagi Anita - Molnár Mária: Ö-zés szabályok nélkül, Nyelvelmélet és dialektológia Konferencia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2014. november


 1. 4.Bagi Anita - Molnár Mária - Németh Miklós: Van-e olyan, hogy “az adatközlő nyelvhasználata?”, 18. Élőnyelvi Konferencia, Szlovákia, Nyitra, Comenius Filozófus Egyetem, 2014. szeptember


 1. 5.A jövő nyelvtudományi kutatásának forrásai, ELTE 2. Forráskonferencia, Budapest, 2014. május


 1. 6.A szegedi -hon/-hön ragról, A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VIII., Szeged, 2014. április


 1. 7.Történeti szociolingvisztika? 17. Élőnyelvi konferencia, Szeged, 2012.


 1. 8.A minden alaktani felépítéséhez, A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII., Szeged, 2012


 1. 9.Adalékok gányó szavaunk történetéhez, Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus - Tér, idő és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben szekciója, Kolozsvár, 2011.


 1. 10.“Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!” Folyamatos nyelvújítás állami segédlettel: a francia példa, 16. Élőnyelvi Konferencia, Beregszász, 2010.


 1. 11.Első nyelvtaníróink megjegyzései saját koruk élőnyelvéről, Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák - 15. Élőnyelvi Konferencia, Párkány, 2008.


 1. 12.A társadalmi és műveltségi rétegződés vizsgálati lehetőségei egy kuruc forráscsoportban, Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet, ELTE, Budapest, 2008. április 17-18.


 1. 13.Egy szintaktikai váltakozás tipológiája és szociális terjedése, A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei V, Szeged, 2007.


 1. 14.Az -ért határozórag az élőnyelvben - Avagy hogyan használunk egy gyakori határozóragot?, Nyelv, területiség, társadalom - 14. Élőnyelvi konferencia, Bükfürdő, 2006.


 1. 15.Reduced adverbial suffixes and the successful communication in Hungarian, Communicazione Parlata, Universita di Napoli, 2006.


 1. 16.Az írott nyelv és a nyelvtanírók szerepe egy stabil váltakozás fönntartásában, A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV, Szeged, 2005.


 1. 17.Egy tudós diabolizálása - Horger Antal portréjához, Egyetemtörténeti konferencia, Szeged, 2005.


 1. 18.Long-lasting linguistic variation without language change, International Conference of Language Variation in Europe 3 (ICLAvE), Amsterdam, 2005.


 1. 19.Az inessivusi és az illativusi rag vizsgálatának tapasztalatai a XVIII. századi szegedi írnoki nyelvváltozatban, IV. Dialektológiai Szimpozion, Szombathely, 2001.


 1. 20.Presztízsérték és sztenderdizációs törekvések egy kései középmagyar kori forráscsoportban, LingDok 1, Nyelvész doktoranduszok országos konferenciája, Szeged, 2000.


 1. 21.Csavargók megkülönböztető nevei a XIV. században, V. Magyar Névtudományi Konferencia