Dr. Németh Miklós

 

Szakmai önéletrajz

Tanulmányok, munkahelyi és tudományos előmenetel:


1988. Érettségi a veszprémi Lovassy László Gimnáziumban

1989-1994. magyar történelem szakos hallgató a JATÉ-n

1993-94. Demonstrátor a Magyar Nyelvészeti Tanszékén.

1993. A XXI. OTDK-n országos első helyezés

1993-94. Köztársasági Ösztöndíj.

1994. Kitüntetéses oklevél magyar szakon és jeles eredményű történelem szakon.

Tudományos segédmunkatárs a Magyar Nyelvészeti Tanszéken.

1995. Tanársegédi kinevezés.

1996. Sikeres felvételi a JATE Elméleti nyelvészeti doktori programjába.

2000. május: tanszéki CEEPUS-program keretében egy hónapos ösztöndíj Kolozsvárra.

2002. summa cum laude doktor.

2003. január: egyetemi adjunktusi kinevezés

2004. Bolyai-ösztöndíj három évre történeti szociolingvisztikai kutatásokra.

Megjelenik a doktori értekezés az Akadémiai Kiadó Philosophiae Doctores sorozatában.

2008. december: a második monográfia.

2009. szeptember: egyetemi docensi kinevezés

2010. intézetvezető helyettes

2011. tanszékvezető helyettes Nyelvismeret:

francia DELF I-II. nyelvvizsga

angol, német, orosz középfokú állami nyelvvizsga (C típusú mindegyik)

latin alapfokú nyelvvizsgával egyenértékű egyetemi záróvizsga

olasz középfokú nyelvismeret - dokumentáció nélkül Társadalmi-közéleti tevékenység:

A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének alelnöke az SzTE-n 2004-től 2009-ig.

2011 októberétől. az FDSZ bölcsészkari elnöke.