Zs. Sejtes Györgyi

 

Szakmai önéletrajzTanulmányok:

1987: Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar-orosz szakos általános iskolai tanári diploma. A szakdolgozat címe: Adalékok afáziás betegek nyelvészeti vizsgálatához. Szakdolgozatom folytatásaként bekapcsolódtam az MTA Nyelvtudományi Intézetének nemzetközi kutatási projektjébe afáziás betegek nyelvészeti vizsgálata témakörben.


1995: A József Attila Tudományegyetemen általános és alkalmazott nyelvészet szakos diploma. A szakdolgozat címe: Feladatlapok a Nyelvtan-Kommunikáció-Irodalom Tizenéveseknek programhoz.


2005: SZTE JGYTFK Közoktatás-vezető, egyetemi szintű pedagógus szakvizsga.


Munkahelyek:

1987–2001: Tabán Általános Iskola, Szeged


1998-tól SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszékén Az anyanyelvtanítás módszertana kurzus vezetése, számos megvédett szakdolgozat (22) témavezetője


2001: SZTE magyar szakos szakvezetője


2003-tól SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája igazgatóhelyettese. Munkakör: pályázatírás, az intézményi innováció, tanügyigazgatási feladatok, a művészeti alapiskola irányítása


2008-tól további jogviszonyban alkalmazott egyetemi tanársegéd (SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszék)


Pedagógusfokozat: kutatótanár


Köznevelés-fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek:

1992–1997: A Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet továbbképzési tanfolyamán belül évente városi és megyei szintű bemutatóórákat, ill. ezek tapasztalatcseréinek vezetése

1997-2000: Tanulásirányítás mesterfokon- Az 1-6. osztályban tanítók kognitív és szociális kompetenciáinak fejlesztése a pedagógiai praxisban alkalmazható hatékony stratégiák, módszerek, eljárások szolgálatában című 120 órás képzések tartása     

2000-től Szakértői munka: szakterületek: szaktárgyi oktatás, felnőttoktatás, DÖK-   szervező, diákjogok, gyermek- és ifjúságvédelem Szakirányok: magyar nyelv és irodalom, pályázatírás az oktatásban.

2002-től A Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége programjainak szervezése, a szakmai munka segítése, titkári teendők ellátása

2004-2006: A Csongrád Megyei Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézet szaktanácsadója

Szakterületek: általános iskolai nevelés-oktatás, középiskolai nevelés-oktatás;      szaktárgyak: magyar nyelv és irodalom

2003-2006: a Beszédmester  olvasástanítási és olvasásfejlesztési  szoftver készítése, didaktika, ill. metodika írása

2003: Számítógépes tananyag készítése az irodalomórákhoz

2004-2007:  Szaktanácsadás (Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet)

2006-2008: A 2005. és 2006. 2007.  évi EGT és a Norvég Finanszírozási                   Mechanizmusok pályázatainak szakértői bírálata

2006-2009:  Felnőttképzés: tanfolyamok tartása:

             - Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2 x 30 órás akkreditált képzés

             - A szövegértő olvasás fejlesztése olvasási problémák kezelése 30 órás  akkreditált képzés

2007-2011: Felnőttképzés: mentori tevékenység végzése: Szövegértés-szövegalkotás  kompetenciaterület

2007-2011:  Felnőttképzés: Továbbképzés tartása a nem szakrendszerű oktatás  megvalósítására 3 x 120 órás képzés tartása

2008: A Dél-alföldi régió komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségeiben térségi stratégiai tervezés, komplex felzárkóztató programok elkészítése részeként szakértői közreműködés biztosítása

2006-2009: A HEFOP 3.1.3. pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok  ellátása, mentorálási tevékenység

2008-2009: A TÁMOP 3.1.4-hez kapcsolódó komplex helyzetelemzési tevékenység

2009-2010: A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar minőségfejlesztés tanár mesterszak képzésén a Folyamatos fejlesztés gyakorlata kurzus vezetése

2010-2012: Gyakorlatvezető mentor szakirányú továbbképzési szakon 3 kurzus vezetése (Szegedi Tudományegyetem JGYPK)

2010: Tanácsadói részvétel a „Közoktatás-fejlesztést támogató hálózat kiépítése   a Dél-alföldi régióban” TÁMOP 3.2.2-08/A/2-2008-0003 jelű  projektben

2010: A Nyomtatott és elektronikus információhordozók az általános iskolai  szövegértés-szövegalkotás tanításában  (tankönyv- és programfüggetlen keretben) című jó gyakorlat készítése, két külső intézménybe való adaptálása a referenciaintézményi pályázat keretében (TÁMOP-3.1.7.)

2012-2013: Felnőttképzés: Intézményi csoport felkészülése felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására" továbbképzés tartása 3 iskolában (TÁMOP-3.1.7.)

2012-2013: Az Országos Kompetenciamérés tartalmi kereteinek fejlesztése, illetve bírálata (Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály TÁMOP-3.1.8 Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban kiemelt project, Budapest (Szövegértési tartalmi keret, szakmai lektorálás))

2014: Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre – blended továbbképzés tartása 30 óra –(TÁMOP-3.1.5. Oktatási Hivatal, 4-6. turnus képzés és vizsgáztatás, 7. turnus vizsgáztatás)

2014-2015:  Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-szakmai ellenőrzésre –blended továbbképzés tartása (TÁMOP-3.1.8. Oktatási Hivatal 30 óra, 4-6. turnus képzés és vizsgáztatás, 7-8. turnus vizsgáztatás)

2015: Az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének lehetőségei  IKT-eszközökkel, Módszerek a pedagóguskompetenciák tükrében (magyartanítás) című képzésen oktatói feladatok ellátása 5 órában

2015: Közlésformák a magyar nyelv- és irodalomórán 30 órás akkreditált képzéshez kötődő  összegzés, támogató gyakorlatok vezetése a portfóliók elkészítéséhez


Országos konferenciák szervezése:

2003: A Gyakorlóiskolák Iskolaszövetségének keretén belül a Mit? Kinek?    Hogyan? Vezetőtanárok I. Országos Módszertani Konferenciája

2013: A Kihívások a társadalomban, válaszok az iskolákban  című Vezetőtanítók és –tanárok VIII. országos módszertani konferenciájának és a Gyakorlóiskolák igazgatói konferenciájának szervezése

2015: „A fény éve nem fényévre”  Vezető pedagógusok és szakmódszertanosok országos módszertani konferenciájának szervezése folyamatban


Tanártovábbképzések tartása:

1992–1997: A Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet továbbképzési tanfolyamán belül  évente városi és megyei szintű bemutatóórákat, ill. ezek tapasztalatcseréinek vezetése

1997-2000: Tanulásirányítás mesterfokon- Az 1-6. osztályban tanítók kognitív és szociális kompetenciáinak fejlesztése a pedagógiai praxisban alkalmazható hatékony stratégiák, módszerek, eljárások szolgálatában című 120 órás képzések tartása     

2006-2009: Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2 x 30 órás akkreditált képzés

               A szövegértő olvasás fejlesztése olvasási problémák kezelése 30 órás  akkreditált képzés

2007-2011: Továbbképzés tartása a nem szakrendszerű oktatás  megvalósítására 3 x 120 órás képzés tartása

2009-2010: A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar minőségfejlesztés tanár mesterszak képzésén a Folyamatos fejlesztés gyakorlata kurzus vezetése

2010-2012: Gyakorlatvezető mentor szakirányú továbbképzési szakon 3 kurzus vezetése (Szegedi Tudományegyetem JGYPK)

2012-2013: Intézményi csoport felkészülése felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására" továbbképzés tartása 3 iskolában (TÁMOP-3.1.7.)

2014-2015: Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre – blended továbbképzés tartása 30 óra –(TÁMOP-3.1.5. Oktatási Hivatal)

2014-2015: Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-szakmai ellenőrzésre –blended továbbképzés tartása (TÁMOP-3.1.8. Oktatási Hivatal 30 óra)

2015: A neveléselmélet új irányzatai (SZTE JGYPK Nyelv- és beszédfejlesztő szakvizsgára felkészítő szak)