Zs. Sejtes Györgyi

 


Publikációs lista1995: Zs. Sejtes Györgyi – Kerber Zoltán: Ismertető a Nyelvtan-Kommunikáció-Irodalom Tizenéveseknek alternatív programról, Nodus Kiadó, Veszprém


1997: Sejtes Györgyi: Az NyKIT program grammatikai tanterve. Számítógépes program


1998: Sejtes Györgyi: Nyisd ki, ismerd meg, tanítsd! Tandem 1998/4 37-39.


1998: Zs. Sejtes Györgyi – Ótott Ildikó: Nyelvi és kommunikációs feladatgyűjtemény tizenéveseknek, Nodus Kiadó, Veszprém


2003: Sejtes Györgyi: Alternatív attitűd, alternatív programok. Szerk.: Bácsi János – dr. Zsigriné Sejtes Györgyi:  Tanulmányok az oktatás-nevelés módszereiről, Szeged, 34–41.


2003: Cs. Bogyó Katalin - Sejtes Györgyi: Új lehetőségek a magyartanításban: a számítógép használata a tanítás-tanulás folyamatában. Szerk.: Bácsi János – Sejtes Györgyi: Mit? Kinek? Hogyan? Vezetőtanárok I. Országos Módszertani Konferenciája, Konferenciakötet, Szeged, 62-85.


2003: Sejtes Györgyi-Zsigri Gyula: Hangátmenetek a beszédfelismerésben. I. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia kötete. Szeged.


2004: Bácsi János – Kerekes Judit - Lódiné Szabó Katalin - Zs. Sejtes Györgyi: Beszédmester. Módszertani Közlemények. 2004. 44. évf. 2. sz. 61-69.


2004: Bácsi János – Kerekes Judit - Lódiné Szabó Katalin - Zs. Sejtes Györgyi: „Beszédmester” Számítógéppel segített olvasásfejlesztés. Csengőszó. XII. évf. 3-4.


2004: Sejtes Györgyi - Kocsor András: A „BeszédMester” adatbázis-specifikációja. Alkalmazott Nyelvtudomány. 4. évf. 1.sz. 57-79.


2004: Paczolay Dénes - Kocsor András - Sejtes Györgyi - Hégely Gábor: A „Beszédmester” csomag bemutatása: informatikai és nyelvi aspektusok. Alkalmazott Nyelvtudomány. 2004. 4. évf. 1.sz. 81-91.


2004: Sejtes Györgyi - Kocsor András: Innováció az olvasásfejlesztésben és beszédjavítás-terápiában: a „Beszédmester”, Multimédia az oktatásban, 195-201.


2004: Gyula Zsigri - András Kocsor - László Tóth - Györgyi Sejtes: Phonetic Level Annotation and Segmentation of Hungarian Speech Databases Acta Cybernetica


2004: Zsigri Gyula - Tóth László - Kocsor András - Sejtes Györgyi: Az automata és kézi szegmentálás ejtésvariációk okozta problémái. II. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia kötete 327-334.


2005: Bácsi János – Sejtes Györgyi – Bogyó Katalin – Kocsor András: Barát vagy ellenség? Számítógéppel segített olvasásfejlesztés. 11. Multimédia az oktatásban kötet, Budapest.


2005: Kocsor András – Bácsi János – Mihalovics Jenő – Sejtes Györgyi: A Beszédmester: Számítógépes olvasásfejlesztés és beszédjavítás-terápia II. Egri Kiejtési konferenciakötet


2005: Zsigri Gyula – Paczolay Dénes – Sejtes Györgyi - Kocsor András: Akusztikus fonetikai adatbázis-kezelő nyelvészeknek és nyelvészhallgatóknak. III. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia kötete 439-442.


2005: János Bácsi – Györgyi Sejtes – András Kocsor: „Speechmaster” in action. Communication in a Shared World. 5th Eastern and Central European Regional Augmentative and Alternative Communication Conference. Bliss Alapítvány, Budapest. 22-24.


2006: Sejtes Györgyi: Tudástranszfer az anyanyelvtanításban (Lehetséges alternatíva a szemléletváltásra). Nyelv és nyelvtudomány. Baja. 26-50.


2006: Bácsi János – Sejtes Györgyi – Kerekes Judit – Lódiné Szabó Katalin: Számítógéppel segített olvasásfejlesztés. Játékos tanulás: „Beszédmester”. Szerk: Galgóczi László – Vass László: „A Word elszáll...”, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 135-170.


2006: Sejtes Györgyi: „Kompetenciadivat” (lehetséges keretminta az anyanyelvi kompetencia fejlesztésére). Módszertani Közlemények, XLVI. évf. 2. szám, 41-49.


2006: Sejtes Györgyi: Tudástranszfer az anyanyelvtanításban (Lehetséges alternatíva a szemléletváltásra). Új Pedagógiai Szemle, LVI. évf. 6. szám, 15-26.


2006: Zs. Sejtes Györgyi: Szövegelünk? Szövegeljünk! A szövegértés tanításának trükkjei. Mit? Kinek? Hogyan? Vezetőtanárok III. Országos Módszertani Konferenciája, Konferenciakötet I., Szerk: dr. Gordon Győri János, 226-233.


2006: Cs. Bogyó Katalin – Zs. Sejtes Györgyi: Anyanyelv és informatika? A számítógép használata a nyelvtanórán. Mit? Kinek? Hogyan? Vezetőtanárok III. Országos Módszertani Konferenciája, Konferenciakötet I., Szerk: dr. Gordon Győri János, 246-256.


2007: Sejtes Györgyi – Bácsi János – Kocsor András: Egy nem csak fonológiai adatbázis specifikációja, Ezerarcú lexikon, In.: Fóris Ágota-Tóth Szergej, Szombathely, 2007. 184-196.


2007: Sejtes Györgyi: „Kompetenciadivat” magyar szakos tanárjelölteknek, avagy lehetséges sztenderdek a szövegértés, szövegalkotás tanításához, Mit? Kinek? Hogyan? Vezetőtanítók és -tanárok IV. Országos Módszertani Konferenciája, Konferenciakötet, Szekszárd, 40-45.


2009: Sejtes Györgyi: Kompetenciaalapú munkafüzet magyar nyelv és irodalomból 6. osztály Szövegértés, Maxim Kiadó


2009: Dr. Zsigriné Sejtes Györgyi: Kompetenciaalapú munkafüzet magyar nyelv és irodalomból 2-4-6-8. osztály, Szövegértés Tanári kézikönyv, Maxim Kiadó, Szeged www.maximkiado.hu


2009: Zs. Sejtes Györgyi: Mit? Kinek? Hogyan? Konfliktuskezeléssel a gyakorlóiskolában előforduló erőszak megelőzéséért. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest


2009: Sejtes Györgyi: Recenzió: Az interaktív tábla (CD-melléklettel) Aktívan? Interaktívan?! www.anyanyelv-pedagogia.hu


2009: Sejtes Györgyi: „Bátorság a tehetséghez” a szövegértés, szövegalkotás tanításában. Egyenlő esélyek?!?! Tehetség ... (pontok)! Gyakorlóiskolák V. Országos Módszertani Konferenciája, Konferenciakötet, Pécs, 279-287.


2009: Sejtes Györgyi: Didaktikai útmutató a szövegértési feladatlapok összeállításához, www. anyanyelv-pedagogia.hu 4. szám


2009: Bácsi János – Sejtes Györgyi: Beszédmester- bezédjavítás-terápiai és olvasásfejlesztő rendszer, „Tanulva tanítunk – az oktatás fejlesztéséért” XI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia, Hajdúszoboszló, 292-298.


2010: Dr. Zsigriné Sejtes Györgyi: Kompetenciaalapú munkafüzet magyar nyelv és irodalomból 7. osztály Szövegértés, Maxim Kiadó, Szeged


2010: Sejtes Györgyi: A szövegértés, szövegalkotás tanítása tanórai keretben tanórán kívül A „Jugy(ú)jság” projekt „Ami kiállta az idő próbáját” Gyakorlóiskolák VI. Országos Módszertani Konferenciája, Debrecen, 129-137.


2011: Sejtes Györgyi: Az IKT bevezetésének intézményvezetői feladatai Anyanyelvi kompetencia Újszerű pedagógiai módszerek bevezetése, Vezetőknek, vezetőkről Educatio Társadalmii Szolgáltató Nonprofit Kft., 2011. 199-208.


2012: Dr. Zsigriné Sejtes Györgyi: Mit? Kinek? Hogyan? Miért? a szövegről, Vezetőtanítók és –tanárok VII. Országos Módszertani Konferenciája tanulmánykötet, Győr, 214-218.


2013: Zs. Sejtes Györgyi: Mit? Hogyan? – A szövegértés tanításáról magyar szakos tanárjelölteknek, Vzdelávanie, výskum a metodológia (Oktatás, kutatás és módszertan), International Research Institute, Komarno, 225-233.


2013: Zs. Sejtes Györgyi: Neveléstudományi és szakmódszetani konferencia, Anyanyelv-pedagógia 2013/1, http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/


2013: Zsigriné Sejtes Györgyi: A szövegtantól a hangtanig, Találkozások az anyanyelvi nevelésben konferencia tanulmánykötete, Pécs, http://nyelvtud.btk.pte.hu/hirek/111, 333-339.


2013: Zsigriné Sejtes Györgyi: A szövegértés, szövegalkotás tanításának egy konceptuális lehetősége a plusz 10 %-ban,  Kihívások a társadalomban, válaszok az iskolákban, Vezetőtanítók és –tanárok VIII. országos módszertani konferenciakötete, Szeged, 433-443.


2014:     Zs. Sejtes Györgyi: A szövegértési képesség fejlesztése az alkalmazás aspektusában

(funkcionális modellben, mintafeladatokkal), Vzdelávanie, výskum a metodológia (Oktatás, kutatás és módszertan), International Research Institute, Érsekújvár, Sokszínű pedagógiai kultúra III., 202-209.


2015:     Zsigriné Sejtes Györgyi: A szövegértési képesség fejlesztéséről nem csak magyar szakos tanárjelölteknek Találkozások az anyanyelvi nevelésben 2. Hagyomány és modernitás, Pécs, 167-172., http://nyelvtud.btk.pte.hu/sites/nyelvtud.btk.pte.hu/files/files/Oktatok/talk_v6.pdf


2015:    Zs. Sejtes Györgyi: Szövegelünk? Szövegeljünk!A szöveg fogalma a pedagógiai alkalmazás tükrében, International Research Institute, Komárno, Százarcú pedagógia, 3-10.


2015:    Zs. Sejtes Györgyi: Olvasni nehéz! (Metakogníció és szövegértési stratégia a Nemzeti alaptantervben), Módszertani Közlemények, LV. évfolyam 2015. 2. szám, 31-46.


2015:   Zs. Sejtes Györgyi: A szövegértési stratégia lehetséges nyelvészeti elemei a pedagógiai alkalmazás dimenziójában. Pár beszéd a párbeszédről, konferenciakötet, Eger (megjelenés alatt)